آزمایشگاه در فضائی به مساحت 800 متر مربع در داخل سایت اصلی دانشگاه واقع گردیده است.

 

آزمایشگاه از دو سالن تشکیل شده و دارای کلیه امکانات از قبیل کلاس درس، سمعی بصری، نمازخانه، اطاق برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اینترنت وآزمایشگاه آموزشی می باشد.