سرپرست آزمایشگاه مقاومت مصالح

دکتر غلامحسین مجذوبی
رتبه: استاد
رشته: مکانیک- طراحی کاربردی
تلفن:  38292505-081
تلفن داخلی:  301
ایمیل: gh_majzoobi@basu.ac.ir
آدرس:  همدان- چهار راه پژوهش- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی کد پستی: 651754161